5 gevolgen van het gebruik van EHS software

Ajoy Gonsalves
Ajoy Gonsalves

Het gebruik van EHS software heeft over het algemeen het doel om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren. Wist u dat het meest voorkomende letsel op het werk wordt veroorzaakt door overbelasting als gevolg van externe krachten? Dit betekent dat mensen gewond raken bij het tillen, duwen of gooien van voorwerpen. Dit kan een bedrijf gemiddeld 20.000 euro kosten volgens een onderzoek van het SBO. Statistisch gezien kan een bedrijf van 35 medewerkers 80 arbeidsongevallen verwachten in 10 jaar tijd. Dat komt neer op 1,6 miljoen euro. 

Gelukkig zijn dit kosten die kunnen worden verminderd, zolang de werkplek over de juiste hulpmiddelen beschikt die hen kunnen helpen bij het versterken van een veiligheidsbeleid. Een daarvan is een EHS software oplossing.

Wat is EHS software?

In het kort uitgelegd, is het software die bedrijven helpt bij het verminderen en voorkomen van letsels op de werkplek als gevolg van gevaren. Bovendien kan het hen helpen om eisen van de lokale, nationale, industriële en interne EHS-regelgeving te voldoen.

Bedrijven maken gebruik van EHS software op een innovatieve manier om ervoor te zorgen dat ze schadelijke incidenten kunnen voorkomen.

1. Risico's op de werkvloer verminderen

Volgens de Workplace Safety Index 2019 heeft de bouwsector de meest gerapporteerde verwondingen op de werkvloer. De oorzaken van verwondingen zijn:

  • Overbelastingen of fysieke lasten;
  • Vallen, uitglijden of struikelen;
  • Geraakt worden door een voorwerp;
  • Verkeersongevallen;
  • Vast komen te zitten in of tussen apparatuur of materialen.

Overzicht van industrien die bekend staan om het gebruik van ehs software
Industrieën met de meeste incidenten

Dit zijn de industrieën met de meeste incidenten. De bouw staat bovenaan, terwijl de groothandel onderaan de lijst staat.

Dergelijke verwondingen, ziekten en sterfgevallen werden veroorzaakt door de schending van normen met betrekking tot de bouw, veiligheidstrainingen op de werkvloer en nog veel meer. Deze kunnen echter worden vermeden door de veiligheid op de werkvloer streng te handhaven.

Dat klinkt als een grote taak, maar het zou minder uitdagend kunnen zijn met behulp van een goed kwaliteit-, arbo- milieu programma en een efficiënte tool voor de werknemers.Daarmee kunnen werkgevers en werknemers de veiligheid op de werkvloer verhogen. Hierdoor zouden er minder ongelukken gebeuren, waardoor nadelige onderbrekingen in de werkprocessen worden voorkomen.

2. Duurzame praktijken invoeren

Duurzaamheid begint een zorg voor klanten te worden, dus duurzame producten zijn aantrekkelijk voor hen. Dat blijkt uit een onderzoek van NYU Stern's Center for Sustainable Business. De helft van de CPG-groei in de periode 2013-2018 is bijgedragen door artikelen die als duurzaam worden aangeprezen of geadverteerd.

Dit zou voldoende moeten zijn voor fabrikanten en producenten om hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid te verhogen. De letter 'E' in EHS staat immers voor ‘environment’. Aangezien consumenten zich nu meer bewust zijn van hun impact op het milieu, zijn ze meer geneigd om hun geld uit te geven aan duurzame merken.

Maar hoe worden bedrijven verondersteld duurzaam te worden? Er zijn een paar gangbare manieren om dat te doen:

  • Door het verminderen van de CO2-voetafdruk
  • Door het verminderen van het energieverbruik

Dit zijn methodes waarbij een EHS-managementsysteem kan helpen om te traceren en te versterken. Het kan worden gedaan door organisaties te laten weten wat de status is van hun water- en luchtemissies. Bovendien kan de EHS-manager helpen bij het monitoren van afval om er zeker van te zijn dat dit niet schadelijk is voor het milieu. Op die manier kan een bedrijf niet alleen zijn steentje bijdragen aan de groene beweging, maar kan het ook een beroep doen op de waarden van de consument.

3. Voldoen aan de toenemende eisen van klanten

De omzet van de Nederlandse e-commercemarkt is in 2018 weer toegenomen. Het afgelopen jaar hebben de Nederlandse consumenten online € 23,7 miljard uitgegeven aan producten en diensten, een geschatte groei van 10% ten opzichte van het jaar ervoor.

Ook vinden er steeds meer aankopen plaats online. Dit betekent een grotere logistieke last voor bedrijven en kunnen fabrikanten soms moeilijk bijbenen met de groeiende vraag naar productie en de eisen van klanten.

Wegens deze toenemende druk, kunnen personen gewond raken en de continuïteit van de productie beïnvloeden. Wat gebeurt er dan? Het bedrijf is niet in staat om zoveel artikelen te produceren als de markt vraagt en verliest daardoor potentiële inkomsten.

Om een dergelijk scenario te voorkomen, is het noodzakelijk dat een bedrijf het veiligheidsbeleid op de werkvloer handhaaft. Wanneer werknemers veilig zijn in de productieruimte, kan een fabrikant de verzoeken van klanten of van consumenten zelf bijhouden. Het personeel wordt efficiënter, zodat zij de noodzakelijke taken sneller en zonder problemen kunnen uitvoeren.

4. Voldoen aan de wettelijke normen

In 2018 heeft het OSHA een nota gemaakt van de top tien reglementaire normen die op de werkvloeren vaak worden overtreden. Daaronder vallen valbescherming in de bouw, ademhalingsbescherming in de algemene industrie en oog- en gezichtsbescherming.

Maar OSHA is niet de enige instantie die veiligheidsregels voor de werkvloer heeft waaraan een bedrijf moet voldoen. Er zijn ook industrie-specifieke voorschriften en door de overheid opgelegde eisen. Door de grote hoeveelheid voorschriften kan het voor een bedrijf moeilijk zijn om deze bij te houden en toe te passen op de werkvloer.

Het gebruik van EHS software kan echter de last van zowel werkgevers als werknemers in dat opzicht verminderen. Het kan worden aangepast aan de specifieke branche waarin een bedrijf actief is en biedt gebruikers een uitgebreide checklist voor regelgeving. Daarmee kunnen EHS-managers en werknemers ervoor zorgen dat ze zich aan elke eis houden.

5. Verzekeringskosten verlagen

Wanneer er een incident op de werkvloer plaatsvindt, is het het bedrijf dat de kosten op zich neemt. Die kosten kunnen hoog oplopen, vooral wanneer verzekeringsmaatschappijen vaststellen dat een werksetting onveilig is door frequente ongevallen, ziekten en verwondingen. Hierdoor kan de winstmarge van een bedrijf worden verkleind, omdat zij hoge premies zouden moeten betalen en schadevergoedingen, burgerlijke aansprakelijkheid schade en proceskosten zouden moeten vereffenen.

Dit zijn echter zaken die vermeden kunnen worden, zolang de werkgevers zelf de veiligheid van de werknemers op de werkvloer versterken, met name als ze met gevaarlijke materialen of apparatuur werken. Daarom zou het nuttig zijn voor het bedrijf om EHS software te gebruiken om hen te helpen de naleving van het veiligheidsbeleid van de werknemers te realiseren.

Het gebruik van EHS software invoeren

Hoe hard een EHS-manager ook werkt, totale veiligheid en naleving op de werkvloer zijn niet mogelijk zonder de volledige medewerking van de werknemers zelf. Daarom is het noodzakelijk dat ze toegang hebben tot de EHS oplossing van de organisatie, zodat ze zelf kunnen zien wat ze moeten doen en wat de gevolgen zijn als ze zich niet aan de regels houden. Ook hoeft de prijs van EHS software niet al te hoog te zijn. Bedrijven zouden het dus niet al te moeilijk moeten vinden om daarin te investeren. De baten zijn veel groter dan de lasten.