Stellar

4 manieren waarop EHS software de productiviteit verbetert

Door informatie vrij door jouw organisatie te laten stromen, kan je de operationele risico's verminderen. Het gebruik van EHS software heeft meerdere voordelen. In dit artikel focussen we ons met name op de productiviteit. Productiviteit is cruciaal voor elke organisatorische groei. Bedrijven willen hun productiviteit verhogen, maar negeren vaak dat informatie de sleutel is tot het doorvoeren van veranderingen.

Om gemakkelijk toegang te krijgen tot kritische informatie, moet jouw workflow een beter informatiesysteem hebben dan een papier gebonden systeem. Het hebben van een digitale oplossing in jouw dagelijkse werkzaamheden zorgt ervoor dat de productiviteit van jouw organisatie wordt verhoogd.

Als je het ons vraagt, ligt de kans in het gebruik van mobiele apparaten. Tegenwoordig heeft bijna iedereen een smartphone, maar bedrijven profiteren er nog niet optimaal van. Mobiele apparaten bieden meer snelheid, nauwkeurigheid en efficiëntie op operationeel gebied.

De olie- en gasindustrie moet bijvoorbeeld over de juiste informatie beschikken om het voor de medewerkers in het veld gemakkelijker te maken bijvoorbeeld een training te volgen, vooruit te plannen en taken uit te voeren. Meestal werken mensen van deze industrieën geïsoleerd en is er een gebrek aan communicatie tussen de werkvloer en het management.

Dit heeft gevolgen voor de productiviteit. Het hebben van een digitaal informatie hulpmiddel kan:

  • Fouten verminderen;
  • De betrokkenheid van het personeel verbeteren;
  • Operationele kosten verlagen;
  • Onderhoudskosten verlagen;
  • De productiviteit van een organisatie verbeteren.

Het veranderen van jouw informatiestroom door digitalisering verbetert 4 belangrijke elementen:

1. Operationele productiviteit

Veel productiviteit gaat verloren door de organisatorische werkprocedures, meestal omdat deze vaak op papier zijn gebaseerd of verouderd zijn. Door het implementeren van een snellere en efficiëntere manier van omgaan met jouw dagelijkse werkzaamheden en het elimineren van handmatige handelingen, kan jouw personeel gemakkelijker reageren op incidenten op de werkvloer.

Waarom schakel je niet over op een meer gedecentraliseerd systeem? Het zal het ontdekken van afwijkingen een stuk gemakkelijker maken. Snelle identificatie van gebeurtenissen met een hoge ernstgraad kan een incident voorkomen voordat het zich voordoet. Een incident kan jouw dagelijkse werkzaamheden vertragen en jouw organisatie als geheel beïnvloeden.

2. Planning

Het gebruik van een systeem waarmee je eenvoudig taken kan toewijzen en opvolging kan krijgen vanuit het comfort van jouw computer was nog nooit zo eenvoudig. Iemand van jouw team is bijvoorbeeld bezig met een inspectie op de werkplek en ziet dat de bedrading defect is.

Wat kunnen ze doen? Het gebruik maken van een mobiel apparaat dat online en offline werkt, geeft hen de vrijheid om een actie op te zetten zodat een ander teamlid onmiddellijk actie kan ondernemen en de defecte bedrading kan herstellen. Ze krijgen meteen een melding en kunnen actie ondernemen. Deadlines kunnen worden ingesteld, zodat je eenvoudig kan bijhouden wie wat heeft gedaan en waar. Het bijhouden van jouw team via één platform vermindert de tijd en verhoogt dus de efficiëntie.

3. Onderhoud

Het hebben van een verouderd systeem heeft ongetwijfeld een negatief effect op jouw organisatie. Dit kan komen doordat het onderhoudsprogramma niet is ingericht om jouw werkzaamheden bij te houden.

Het overstappen van een papieren-systeem naar een digitaal systeem kan de betrouwbaarheid van jouw bedrijfsmiddelen verbeteren en de kosten verlagen door het voorspellen van storingen, het stroomlijnen van jouw werkzaamheden en het verminderen van het onderhoud als geheel, wat uiteindelijk de efficiëntie van de productie zal verhogen. --

4. Betrokkenheid

Door het personeel te betrekken en efficiënter en effectiever te verbinden, zal de betrokkenheid flink toenemen. Slecht geleide werkgroepen zijn 50% minder productief.

Laat jouw team slimmer werken en beter presteren. Door het automatisch en digitaal kunnen opvolgen van taken zal de kloof tussen het management en de werkvloer aanzienlijk kleiner worden. De informatiestroom in jouw organisatie zal soepeler verlopen en strategische methodes zullen makkelijk geïmplementeerd kunnen worden.

Conclusie

We kunnen vaststellen dat als het gaat om operational excellence in jouw organisatie, de toegang tot informatie een grote rol speelt. Dit maakt jouw medewerkers productiever en betrouwbaarder. Het hebben van een vernieuwde digitale oplossing zal jouw industriële activiteiten blijven verbeteren en leiden tot innovatieve ideeën die jouw organisatie als geheel kunnen verbeteren.

Bij het kiezen van de juiste digitale oplossing moet je jouw proces in kaart brengen en ervoor zorgen dat de software een echte verbetering is ten opzichte van de huidige situatie.

Client video testimonials

Click a logo to watch video testimonials of our proud clients.
Featuring our champions and their teams.