Stellar

Incidentmeldingen checklist: alles wat u moet weten

Incidentenmeldingen checklist

De incidentenmeldingen checklist is een document dat moet worden gebruikt om eventuele incidenten aan de juiste autoriteiten te melden. Het is belangrijk dat mensen die deze formulieren invullen ervoor zorgen dat ze zoveel mogelijk informatie over het incident bevatten, zodat het goed kan worden onderzocht en snel kan worden opgelost.

Incidentenmeldingen

Het melden van incidenten is een belangrijk onderdeel van de veiligheid van de organisatie. Het is een essentieel hulpmiddel om eventuele incidenten op de werkplek te documenteren, evenals de stappen die worden genomen om ze aan te pakken. Dit helpt ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van mogelijke gevaren en dat de organisatie stappen onderneemt om de veiligheid van haar medewerkers te waarborgen.

Incidentrapporten kunnen ook nuttig zijn voor het volgen van patronen of trends. Dit kan helpen om potentiële gevaren te identificeren voordat ze een probleem worden. Het kan ook helpen om veiligheidsprocedures, veiligheidsbeleid, veiligheidsmaatregelen, potentieel gevaar en corrigerende maatregelen te verbeteren.

Als u betrokken bent bij een specifiek incident, is het belangrijk om een incidentenrapportage in te vullen. Dit helpt ervoor te zorgen dat de situatie goed wordt aangepakt, ook kan het (vaak) in veel rechtszaken worden gebruikt.

Checklist voor incidentmelding

Checklist voor het meldingsformulier voor incidenten

Over het algemeen is een incidentrapportformulier (ook wel ongevalrapportformulier genoemd) een document dat wordt gebruikt om details vast te leggen (om verwondingen, schade, enz.) van het opgetreden incident. Het formulier moet de datum en tijd van het incident bevatten, evenals de namen van alle betrokkenen.

Het formulier moet ook de volgorde van de gebeurtenissen vermelden en alle opgelopen verwondingen en schade beschrijven, alleen de essentiële informatie over het incident. Er zijn enkele "verschillende manieren" om incidenten vast te leggen, waaronder:

  • Algemeen meldingsformulier voor incidenten
  • Meldingsformulier voor incidenten op de werkplek
  • Formulier voor incidentenonderzoek
  • Formulier voor incidentenrapporten

Formulier voor het melden van incidenten op de werkplek

Een arbeidsongevallenrapport is een soort juridisch document dat de locatie identificeert waar een incident op uw werklocatie plaatsvindt, wat het werknemersincident was, wie erbij betrokken was, wat het incident veroorzaakte, hoeveel mensen gewond of gedood zijn tijdens het incident, wie de gewonde werknemers waren, wat voor soort verwondingen of overlijden er plaatsvonden tijdens het incident en wat er daarna gebeurde.

Het is nuttig om een incidentenrapport op de werkplek in te vullen, omdat het kan voorkomen dat andere werknemers in de toekomst letsel oplopen of zelfs overlijden. Een arbeidsongevallenrapport moet altijd worden uitgetypt en naar het hogere management worden gestuurd, tenzij het gebouw slechts één papieren versie van het formulier heeft.

Wat moet er in een incidentenrapportage worden opgenomen?

Wanneer zich een incident voordoet op de werkplek, is het belangrijk om alle details met betrekking tot het evenement te documenteren met behulp van incidentrapportformulieren. Dit omvat het schrijven van een rapport met alle relevante informatie over het incident, evenals het nemen van maatregelen om toekomstige gebeurtenissen te voorkomen.

Een incidentrapport moet meestal de volgende informatie bevatten:

Naam

Volledige namen en contactgegevens van de persoon, personen of partijen (bijv. bedrijven) die bij het incident zijn betrokken.

Datum en tijd van het incident

De exacte tijd en dag, de waardevolle informatie over wanneer het incident plaatsvond.

De locatie van het incident.

De specifieke locatie van het incident en de beschrijving ervan. Soms kan niet alleen een individu "gevaarlijk" zijn, maar ook de omgeving kan helpen bij het veroorzaken van incidenten.

Details van het incident

Wat er is gebeurd, omgevingsomstandigheden, verwondingen of materiële schade. Of het werd veroorzaakt door natuurrampen, ongecontroleerde gevaren.

  • Opmerking: als fysieke en omgevingsomstandigheden hebben bijgedragen, moet dat ook worden gedocumenteerd om de oorzaak te achterhalen.

Betrokken personen

Hoeveel personen, en wie deze betrokken partijen waren (dingen of eigendommen), getroffen personen of gewonde werknemers.

Chronologische volgorde

Chronologische "tijdlijn" van wat "precies" is gebeurd. Probeer je te concentreren op de essentiële gebeurtenissen, alleen feiten.

Details van de verwondingen

Wat voor soort letsel (lichamelijk of psychisch letsel) is opgetreden. Als er een overlijden is, noteer dan de tijd, datum en alle andere belangrijke informatie.

Getuigen

Wie waren erbij en wat zagen ze gebeuren? Als iemand aanwezig was toen het incident plaatsvond, zal diens bijdrage veel helpen om te begrijpen wat er is gebeurd.

Getuigenverklaringen

Wat er precies is gebeurd volgens andere getuigen, pas op voor bevooroordeelde verklaringen. Probeer alleen aandacht te besteden aan de feiten.

De dienstdoende supervisor/manager/politieagent

Meestal is er iemand die de leiding heeft op de locatie van het incident, dit kan een supervisor, manager of zelfs een politieagent zijn (voor het geval het op straat is gebeurd). Waar waren ze, wanneer kwamen ze aan, wat zijn hun contactgegevens?

Foto bewijs

Duidelijk bewijs van de verwondingen of schade aan apparatuur om in het rapport te helpen, wanneer het lastig is om dit schriftelijk uit te leggen.

Hoe het incident is afgehandeld

Hoe reageerde u en de organisatie? Wat is er gedaan na het incident, wat zijn de effecten op individuele medewerkers, was er veiligheidsoverleg uitgevoerd?

Evaluatie van letselpreventie

Soms merk je het misschien niet, maar veiligheidsfunctionarissen wel. Veiligheidsfunctionarissen kunnen helpen bij het identificeren van deze beveiligingsinbreuken, om het bewustzijn te vergroten van wat letsel of schade kan veroorzaken.

Corrigerende maatregelen

Welke preventieve of corrigerende maatregelen zijn getroffen naar aanleiding van het incident.

Hoe maak ik een incidentmelding

Als u betrokken bent, is het belangrijk om een incidentrapport te schrijven om de details met betrekking tot het evenement te documenteren en te verzamelen. Het formulier moet de datum en tijd van het incident bevatten, evenals de namen van alle betrokkenen.

Begin met het opsommen van de volgorde van gebeurtenissen en beschrijf eventuele verwondingen en opgelopen schade. Geef alleen de essentiële informatie over wat er is gebeurd. Er zijn een aantal verschillende manieren om incidenten vast te leggen, zoals: Algemeen Incident Meldingsformulier, Incident Onderzoeksformulier, Incident Meldingsformulier, onder andere.

Het is nuttig om een arbeidsongevallenrapport in te vullen, omdat het kan voorkomen dat andere werknemers in de toekomst letsel oplopen of zelfs overlijden.

Conclusie

Ongelukken kunnen op elk moment gebeuren. Het laatste wat u wilt, is dat er een ongeluk gebeurt en dat u geen grondig rapport hebt waarin de omstandigheden eromheen worden beschreven, inclusief alle relevante informatie, zoals wat er is gebeurd, wanneer het heeft plaatsgevonden, wie erbij betrokken was, enzovoort.

Daarom raden we aan om incidentrapporten op de werkplek te gebruiken om al deze details over de gebeurtenis te documenteren wanneer er een "incident" heeft plaatsgevonden. U kunt uw administratie bijhouden met dit formulier met datums en tijden.

Als u op zoek bent naar meer manieren om te voorkomen dat er in de toekomst opnieuw ongelukken gebeuren of als u hulp nodig heeft om er zelf een te maken, neem dan vandaag nog contact met ons op!

U kunt ook enkele ideeën uit ons artikel gebruiken over hoe u een incidentrapport opstelt, inclusief het verstrekken van relevante informatie zoals data en tijden, de locatie waar het plaatsvond, enz., opgelopen verwondingen inclusief het type letsel, getuigen die aanwezig zijn met hun verklaringen, enz., ondernomen acties

We zijn gespecialiseerd in het helpen van bedrijven bij het maken van werkgerelateerde formulieren met onze mobiele app, zoals onder andere: een algemeen formulier voor de melding van incidenten en een formulier voor incidentonderzoek.

Client video testimonials

Click a logo to watch video testimonials of our proud clients.
Featuring our champions and their teams.