Stellar

Is dit de reden waarom kleinere bedrijven minder gedigitaliseerd zijn?

Image

Het CBS publiceerde onlangs een waarin staat dat ongeveer een derde van de Nederlandse bedrijven de processen in hun dagelijkse bedrijfsvoering niet of nauwelijks heeft gedigitaliseerd. In zekere zin is dit natuurlijk logisch. Je zou er vanuit kunnen gaan dat kleinere bedrijven minder geld te besteden hebben en dat geld dus niet uitgeven aan software of andere digitaliseringsinspanningen. Maar ik heb er een andere kijk op. Ik denk dat kleinere bedrijven denken dat ze te klein zijn voor digitalisering.

Het rapport laat een sterke correlatie zien tussen de omvang van het bedrijf en de mate van digitalisering. In dit specifieke rapport werden de bedrijven gevraagd zelf aan te geven tot welk niveau ze de digitalisering hadden bereikt. In het grotere segment, 500 of meer medewerkers, zegt maar liefst 65% van de bedrijven een hoog niveau van digitalisering te hebben bereikt. Daarentegen zegt slechts 24% van de kleinere bedrijven, 2 werknemers of minder, hetzelfde niveau te hebben bereikt.

Het rapport gaat dieper in op welke soorten processen worden gedigitaliseerd en er is een duidelijke trend dat externe processen meer digitaal worden. Bijvoorbeeld het versturen van facturen en het beheren van klantgegevens. Deze processen hebben allemaal te maken met externe partijen. Hoe zit het met interne processen?

Dit viel me op in een recent gesprek met een vriend. Hij werkt in de bouw, voor een aannemersbedrijf. Ik weet niet zeker hoeveel personeel ze hebben, maar hij beschreef het als 'klein'. Toen ik meer uitlegde over Capptions en hoe het bijvoorbeeld ook in de bouw kan worden gebruikt, zei hij dat het interessant was, maar dat zij te klein zijn voor dat soort dingen.

Ik dacht er toen niet veel over na, maar toen deelde mijn baas het CBS-rapport en legde ik de link. Is het mogelijk dat kleinere bedrijven het vooroordeel hebben over software, en in dit geval EHS-software specifiek, dat het alleen bedoeld is voor 'grote' bedrijven?

Of is digitalisering simpelweg iets wat vanwege budgettaire problemen nog niet gerealiseerd is? Zijn ze misschien wat ouderwetser? Of is er een andere reden waarom ze achterlopen?

Client video testimonials

Click a logo to watch video testimonials of our proud clients.
Featuring our champions and their teams.