Stellar

Marine Dynamic Risk Assessment: veiligheid overzee

De scheepvaart en maritieme industrie behoren tot de grootste industrieën ter wereld. Met meer dan $ 1 biljoen dollar aan vracht die elk jaar wordt verscheept, zijn er veel kansen op ongelukken die het gevolg kunnen zijn van menselijke fouten of natuurrampen. In deze blogpost wordt uitgebreid ingegaan op Marine Dynamic Risk Assessment (MDRA) en hoe deze wordt gebruikt om risico's te identificeren voordat ze zich voordoen, zodat schepen erop kunnen worden voorbereid.

Marine Dynamic Risk Assessment

Dynamische risicobeoordeling op zee is een belangrijk proces dat regelmatig moet worden uitgevoerd om de veiligheid van uw bemanning te waarborgen. Door risicobeoordelingen uit te voeren, kunt u potentiële gevaren identificeren voordat ze een probleem worden. Hierdoor kunt u stappen ondernemen om die risico's te beperken en uw bemanning op het water veilig te houden.

Het mariene milieu verandert voortdurend, dus het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste risico's. Het team van Marine Dynamic Risk Assessment is experts in het helpen van organisaties om precies dat te doen - ervoor zorgen dat iedereen veilig op open zee blijft.

Wat is dynamisch risico?

Dynamisch risico is het potentieel voor verlies dat voortvloeit uit veranderingen in de zakelijke omgeving. Een bedrijf kan bijvoorbeeld te maken krijgen met nieuwe concurrentie of veranderingen in de consumentenvraag die van invloed kunnen zijn op het bedrijfsresultaat. Dit type risico evolueert voortdurend en kan moeilijk te voorspellen zijn, waardoor het bijzonder moeilijk te beheren is. Daarom is het belangrijk om een proces te hebben voor het volgen van en reageren op eventuele verschuivingen in het zakelijke landschap.

Dynamisch risico verandert per definitie altijd, wat betekent dat bedrijven te allen tijde scherp moeten zijn bij het beheren ervan. Terwijl bedrijven streven naar groei, worden ze voortdurend geconfronteerd met nieuwe risico's die gepaard gaan met uitbreiding naar verschillende markten of productlijnen. Het is essentieel voor organisaties om over protocollen te beschikken, zodat ze deze bedreigingen snel kunnen identificeren en beoordelen.

Dynamische risicobeoordelingsmethode

Het betrekken van de gebruiker bij het risicobeoordelingsproces is de sleutel tot een succesvol resultaat. Door hen bij het proces te betrekken, krijgt u hun steun en zorgt u ervoor dat ze de risico's van het project begrijpen en accepteren.

De dynamische risicobeoordelingsmethode maakt dit gemakkelijk door gebruikers in staat te stellen te communiceren met de risicobeoordelingstool en indien nodig wijzigingen aan te brengen. Dit zorgt ervoor dat iedereen aan boord is met de risico's en maakt aanpassingen op basis van nieuwe informatie of gewijzigde omstandigheden mogelijk.

Het is ook flexibel, zodat u zich kunt aanpassen als dat nodig is. Als er tijdens het project iets naar voren komt dat niet is meegenomen in de initiële risicobeoordeling, kunt u uw analyse eenvoudig bijwerken om deze nieuwe risico's weer te geven. Dit helpt uw project op schema te houden en voorkomt onaangename verrassingen onderweg.

Ontwikkelde methoden om dynamische risico's te beheren

Er zijn een paar verschillende methoden die kunnen worden gebruikt om dynamische risico's te beheren. Hieronder zijn er een paar:

 1. Risico-identificatie en -beoordeling: dit is het proces van het identificeren en beoordelen van de risico's die aan een project zijn verbonden. Door de risico's te begrijpen, kunt u strategieën ontwikkelen om ze te beperken.
 2. Risicobeheerplan: Nadat u de risico's hebt geïdentificeerd en beoordeeld, moet u een risicobeheerplan maken. In dit plan wordt uiteengezet hoe u omgaat met potentiële bedreigingen en welke stappen u neemt om uw bedrijf te beschermen.
 3. Risicoresponsplan: Het risicoresponsplan beschrijft hoe u zult reageren op eventuele incidenten. Dit omvat alles van het omgaan met een datalek tot het reageren op natuurrampen.

Scheepsoperaties

Scheepsoperaties omvatten de veilige en efficiënte verplaatsing van schepen van de ene plaats naar de andere. Dit kan het laden en lossen van vracht, het besturen van het schip en het aansturen van de bemanning omvatten. Er zijn een aantal factoren die een rol spelen bij effectieve scheepsoperaties, waaronder veiligheid, communicatie en coördinatie.

Veiligheid is altijd een topprioriteit bij scheepsoperaties. Bemanningsleden moeten zich bewust zijn van de gevaren die aan hun werk zijn verbonden en maatregelen nemen om ongevallen te voorkomen. Daarnaast moeten kapiteins ervoor zorgen dat het schip op een veilige manier wordt geëxploiteerd en dat alle veiligheidsprocedures worden gevolgd.

Communicatie is ook de sleutel in de scheepsoperaties. Bemanningsleden moeten goed met elkaar kunnen communiceren om hun taken efficiënt uit te voeren. Daarnaast moeten kapiteins over goede communicatieve vaardigheden beschikken om de bemanning en passagiers van het schip te beschermen.

Tot slot is coördinatie essentieel voor een effectieve scheepsoperatie. Kapiteins moeten toezicht houden op een aantal verschillende activiteiten tegelijk en ervoor zorgen dat ze allemaal correct worden uitgevoerd.

Wat is het mariene risicobeoordelingsproces?

Tegenwoordig wordt het proces voor de beoordeling van maritieme risico's wereldwijd ingevoerd om de veiligheid van mensen op boten te waarborgen. De booteigenaar kan zijn vaartuig laten beoordelen door een erkende beoordelaar die een schriftelijk rapport aflevert van alle geteste criteria en tekortkomingen die gecorrigeerd moeten worden.

Dit kan nodig zijn in verband met FOC-regelgeving of als het schip onder een internationale vlag staat zoals SOLAS, IFS, enz., of als de boot wordt gebruikt voor commerciële doeleinden. Wanneer u deelneemt aan een marien risicobeoordelingsproces, zorgt u ervoor dat uw vaartuig zelfrichtend kan zijn als het kapseist of te maken krijgt met ruw water tijdens ongunstige weersomstandigheden.

Dit betekent dat u voldoet aan de internationale regelgeving en dat u de veiligheid van mensen aan boord waarborgt wanneer u deelneemt aan vaaractiviteiten, of ze nu recreatief of professioneel zijn. Enkele andere redenen om deel te nemen aan deze beoordeling kunnen zijn:

 • Verlenging van certificaten nadat grote wijzigingen zijn aangebracht aan de rompstructuur of machineapparatuur die de stabiliteit en het drijfvermogen beïnvloedt.
 • Jaarlijkse herbeoordeling als gevolg van verouderingsfactoren zoals oude coatings, corrosie enz., ook bekend als droogdokbeoordelingen waarbij geen water in ballasttanks mag komen.
 • Een formele inspectie uitvoeren na grote aanvaringen, aan de grond lopen of het opnemen van overmatige hoeveelheden water die de stabiliteit en het drijfvermogen kunnen beïnvloeden.

Risico's en enquêteniveaus

Afhankelijk van het risiconiveau en het type onderzoek dat nodig is, zijn er drie verschillende soorten:

 • Volledige risicobeoordelingen – voor schepen die zich bezighouden met commerciële activiteiten zoals passagiersveerboten en kleine vrachtschepen waar veiligheid cruciaal is (deze beoordeling vereist grondige tests, zowel op het water als op de wal)
 • Tussentijdse risicobeoordeling – hierdoor kunnen inspecties ofwel alleen drijvend worden uitgevoerd, waarbij afhankelijk van de omstandigheden enkele tests aan de wal worden uitgevoerd (bijv. als het niet mogelijk is om alle metingen/testapparatuur aan boord te nemen vanwege ruimtegebrek), of volledige beoordelingen op elk moment tijd tijdens de bouw zonder te wachten tot het droog is.

Wat zijn de 5 belangrijkste gebieden van een dynamische risicobeoordeling?

Een dynamische risicobeoordeling is een uniek soort veiligheidsactiviteit op de werkplek die u kan helpen uw risico's te verminderen. Het is boeiend, interactief en geeft medewerkers eigenaarschap over hun eigen gezondheid en veiligheid. Er zijn 5 belangrijke dynamische risico's, laten we er hieronder op ingaan:

 1. Risico-identificatie: in deze stap worden alle potentiële risico's geïdentificeerd. Het doel is om zoveel mogelijk risico's te identificeren, zodat geen middel onbeproefd blijft.
 2. Risicoanalyse: In deze stap worden de in de vorige stap geïdentificeerde risico's geanalyseerd om de ernst en waarschijnlijkheid van optreden te bepalen.
 3. Risicobeoordeling: Deze stap neemt de informatie uit de vorige twee stappen en creëert een risicoprofiel voor elk risico.
 4. Mitigatieplanning: in deze stap worden mitigatieplannen gemaakt voor elk van de in de vorige stappen geïdentificeerde risico's.
 5. Implementatie en monitoring: zodra de mitigatieplannen zijn gemaakt, moeten ze worden geïmplementeerd en gecontroleerd om ervoor te zorgen dat ze effectief zijn.

Wat zijn de 3 A's waarmee u rekening moet houden bij het uitvoeren van een dynamische risicobeoordeling?

Wanneer u een dynamische risicobeoordeling uitvoert, moet u rekening houden met de drie A's: beoordeling, analyse en actie.

 • Analyse: Dit houdt in dat de risico's worden opgesplitst in beheersbare delen om strategieën te ontwikkelen om ze aan te pakken.
 • Actie: hier zet u de plannen in om de risico's te beperken.

Door deze drie factoren in overweging te nemen, kunt u een uitgebreid risicobeheerplan ontwikkelen dat is afgestemd op uw specifieke behoeften. Beoordeling: dit omvat inzicht in de context waarin het risico zich voordoet, evenals de waarschijnlijkheid en gevolgen van het risico.

Conclusie

Nu u de 5 belangrijkste gebieden van een dynamische risicobeoordeling kent, is het tijd om uw kennis in praktijk te brengen. We begrijpen hoe moeilijk dit kan zijn voor iemand die nieuw is in zeetransport, dus we willen helpen! Probeer ondertiteling gratis uit en kijk wat onze software voor u in petto heeft. Je hebt niets te verliezen, maar alles te winnen door de app vandaag nog te downloaden.

Capptions is ontworpen met veiligheid voorop, om ervoor te zorgen dat alle risico's worden geïdentificeerd voordat ze een probleem worden aan boord van schepen of in havens. Laat ons voor uw scheepsactiviteiten zorgen terwijl u zich concentreert op andere belangrijke onderdelen van uw bedrijf; zoals marketing en verkoop!

{{cta('70c87060-6572-42ab-9685-7516cd796d4b')}}

Client video testimonials

Click a logo to watch video testimonials of our proud clients.
Featuring our champions and their teams.