Stellar

Maritieme rampen: hoe te voorkomen en te beheersen?

De Marine Accident Investigation Branch (MAIB) is het nationale onderzoeksbureau voor ongevallen op zee in het Verenigd Koninkrijk. Ze voeren onderzoeken uit naar ongevallen en incidenten om aanbevelingen te doen voor het voorkomen van toekomstige soortgelijke gebeurtenissen, en vervullen daarmee hun wettelijke taak op grond van sectie 5(1)(a) van de Merchant Shipping Act 1995. MAIB-rapporten zijn bedoeld om veiligheidslessen of andere zaken die onder de aandacht moeten worden gebracht van degenen die schepen exploiteren of de exploitatie ervan reguleren om de risico's in de toekomst verder te verminderen. In dit artikel wordt ingegaan op hoe maritieme rampen kunnen worden voorkomen en welke stappen tot nu toe zijn genomen.

Over maritieme ongevallen

Een maritiem ongeval is een incident dat plaatsvindt op een boot of schip. Dit kunnen ongevallen zijn die plaatsvinden terwijl de boot onderweg is, maar ook ongevallen die plaatsvinden terwijl de boot is aangemeerd of afgemeerd. Enkele van de meest voorkomende soorten maritieme ongevallen zijn aanvaringen, aan de grond lopen, branden en explosies.

Ondanks de getroffen veiligheidsmaatregelen vinden er nog steeds jaarlijks ongevallen op zee plaats. Volgens de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) waren er alleen al in 2016 meer dan 2.000 meldingen van ongevallen op zee. Dit is een stijging van meer dan 10% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Het zeevervoer en de economie

Zeevervoer is het vervoer van goederen en passagiers over water. Dit kan vervoer omvatten dat plaatsvindt op oceanen, zeeën, rivieren en meren. Zeevervoer is een cruciaal onderdeel van de wereldeconomie en is goed voor meer dan 90% van de wereldhandel.

De maritieme industrie is een essentieel onderdeel van de economieën van veel landen. In feite heeft de scheepvaartindustrie wereldwijd meer dan 1,5 miljoen mensen in dienst en is ze goed voor meer dan $ 350 miljard aan jaarlijkse inkomsten.

Met betrekking tot maritieme veiligheid

Ondanks het belang ervan, is de maritieme industrie ook een zeer gevaarlijke. Jaarlijks vinden er tientallen maritieme ongevallen plaats met dodelijke afloop of ernstig letsel. Enkele van de meest voorkomende oorzaken van maritieme ongevallen zijn aanvaringen, aan de grond lopen, branden en explosies. Om het aantal ongevallen op zee te helpen verminderen, is het belangrijk om de factoren te begrijpen die hieraan bijdragen.

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO)

De wereldwijde maritieme industrie evolueert voortdurend en er worden nieuwe technologieën en veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om ongevallen op zee te helpen voorkomen. De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor het ontwikkelen van nieuwe normen voor maritiem transport. Dit omvat de ontwikkeling van nieuwe voorschriften en richtlijnen voor het ontwerp, de constructie en de exploitatie van schepen.

Naast het ontwikkelen van nieuwe normen, werkt de IMO (International Maritime Organization) ook aan het verbeteren van veiligheidseducatie en bewustwording. Dit omvat initiatieven zoals het Global Safety Management (GSM)-programma, dat bedoeld is om rederijen te helpen bij het ontwikkelen en implementeren van effectieve veiligheidsbeheersystemen.

De IMO werkt ook aan het verbeteren van de veiligheid van passagiers en bemanningsleden. Dit omvat initiatieven zoals de Safe Manning Convention, die minimale bemanningseisen stelt voor verschillende soorten schepen. Een ander initiatief is het Safe Stowage Convention, dat strenge eisen stelt aan de manier waarop lading op schepen moet worden gestuwd.

Maritime Accidents

Maritieme ongevallen worden gedefinieerd als industriële, maritieme of scheepvaartongevallen die plaatsvinden op zee of op de binnenwateren. Deze incidenten kunnen worden veroorzaakt door menselijk gedrag of nalatigheid, defecte apparatuur, natuurlijke fenomenen of piraterijaanvallen.

De meeste ongevallen op zee kunnen worden toegeschreven aan onveilige praktijken van bemanningsleden, een slecht ontwerp van het schip of de uitrusting ervan. Ongevallen zijn voornamelijk het gevolg van gevaarlijke navigatieomstandigheden, stabiliteitsproblemen, slecht weer en aanvaringen met andere schepen, onderwaterconstructies of drijvende objecten.

Soorten maritieme ongevallen zijn onder meer:

 • Scheepsrampen vanwege de harde natuur van de oceaan
 • Een aanvaring tussen schepen
 • Aanvaring van schepen met dokken, havenconstructies of andere schepen
 • Aardingen van schepen op onderwaterobjecten
 • Ongevallen op zee door extreme weersomstandigheden (mist, orkaan)
 • Olielozingen en gelijkaardige lozingen van gevaarlijke stoffen in het watermilieu

De meest bekende maritieme ongevallen vonden plaats op passagiers- en cruiseschepen en olietankers, maar de maritieme industrie omvat ook andere soorten schepen. Ze variëren van kleine boten tot grote vracht- of containerschepen en tankers die miljoenen vaten aardolieproducten, vloeibaar aardgas, chemicaliën en andere gevaarlijke materialen vervoeren. Scheepvaartongevallen kunnen worden veroorzaakt door aanvaringen met andere schepen, ijsbergen of aan de grond lopen van onderwaterconstructies, waaronder riffen.

Dergelijke ongevallen kunnen leiden tot ernstige verontreiniging van het water of de kustwateren met grootschalige ecologische en milieuschade. Olielozingen zijn bijzonder gevaarlijk vanwege hun onzichtbaarheid, wat resulteert in moeilijkheden voor bemanningsleden die aanvaringen op zee proberen te voorkomen.

Hoe kunnen we ongevallen op zee voorkomen?

Elk jaar verliezen duizenden mensen het leven als gevolg van maritieme ongevallen. De belangrijkste oorzaak is menselijke fouten en nalatigheid van medewerkers en bemanningsleden (crew errors). Er zijn echter technische problemen en slechte weersomstandigheden die het risico op dergelijke incidenten vergroten.

Om ongevallen op zee te voorkomen, is het belangrijk om de veiligheidsmaatregelen te versterken en actie te ondernemen voordat dergelijke incidenten plaatsvinden. Dit bevat:

 • Gebruik van geavanceerde navigatietechnologieën en -apparatuur (bijv. gyrokompas)
 • Passende routes instellen en ervoor zorgen dat deze voldoen aan internationale procedures
 • Uitvoeren van regelmatige inspecties en beoordelen van de staat van de apparatuur
 • De beweging van een vaartuig volgen en de weersomstandigheden volgen via satelliet, navigatietechnologie en andere hulpmiddelen
 • Actie ondernemen bij technische problemen of uitval van apparatuur
  Ervoor zorgen dat alle bemanningsleden goed zijn opgeleid voor hun taken aan boord
 • Controleren of de scheepsdocumentatie voldoet aan de internationale eisen

Daarnaast is het belangrijk om de bemanning te betrekken bij het voorkomen van ongevallen. Dit zal hun verantwoordelijkheidsgevoel en aandacht tijdens het werk aan boord aanzienlijk vergroten.

Ten slotte moet het veiligheidsinspectieproces voor schepen streng zijn en regelmatig worden herhaald om ervoor te zorgen dat alle veiligheidsmaatregelen in overeenstemming zijn met de huidige regelgeving.

Wat is het voorbeeld van rampenpreventie?

Maritieme veiligheidsorganisaties raden aan om preventieve maatregelen te nemen om het risico op maritieme ongevallen te minimaliseren of te voorkomen.

 • Bemanningsleden moeten een gedetailleerde en gedegen opleiding krijgen om hun taken te leren, met navigatieapparatuur te werken en tijdig preventief onderhoud aan schepen en machines uit te voeren.
 • Navigatieregels zorgen ervoor dat alle scheepsnavigators weten hoe ze moeten werken in gevaarlijke gebieden (speciale schepen of lading), wanneer snelheidsbeperkingen van toepassing zijn, hoe gevoelige gebieden (kustgebieden, mariene parken) moeten worden beschermd en andere criteria die kunnen helpen bij het voorkomen van maritieme ongevallen.
 • Het trainen van medewerkers in risicobeoordeling en risicobeheer kan nuttig zijn als het gaat om het vermijden van gevaarlijke situaties zoals aanvaringen met andere schepen op zee. Dit vereist meestal een goede monitoring van de koers van het schip en zijn omgeving (weer, verkeer) naast het rekening houden met de omringende weersomstandigheden wanneer schepen varen.
 • Technologie kan maritieme ongevallen gedeeltelijk helpen voorkomen, maar is ook gevoelig voor fouten en storingen die tot gevaarlijke situaties leiden. Maritieme veiligheidsorganisaties raden aan te vertrouwen op hoogwaardige navigatiesystemen (radar, GPS) en goed onderhoud van technologische apparatuur die door zeelieden wordt gebruikt.

Wat is preventie bij rampen?

Preventie bij maritieme rampen is de implementatie van preventieve maatregelen voordat ongevallen plaatsvinden om ervoor te zorgen dat ze niet gebeuren.

Dit bevat:

 • Gebruik van geavanceerde navigatietechnologieën en -apparatuur (bijv. gyrokompas)
 • Passende routes instellen en ervoor zorgen dat deze voldoen aan internationale procedures
 • Uitvoeren van regelmatige inspecties en beoordelen van de staat van de apparatuur
 • De beweging van een vaartuig volgen en de weersomstandigheden volgen via satelliet, navigatietechnologie en andere hulpmiddelen
 • Actie ondernemen bij technische problemen of uitval van apparatuur
 • Ervoor zorgen dat alle bemanningsleden goed zijn opgeleid voor hun taken aan boord
 • Controleren of de scheepsdocumentatie voldoet aan de internationale eisen

Daarnaast is het belangrijk om de bemanning te betrekken bij het voorkomen van ongevallen. Dit zal hun verantwoordelijkheidsgevoel en aandacht tijdens het werk aan boord aanzienlijk vergroten.

Ten slotte moet het veiligheidsinspectieproces voor schepen streng zijn en regelmatig worden herhaald om ervoor te zorgen dat alle veiligheidsmaatregelen in overeenstemming zijn met de huidige regelgeving.

Welke moderne technologie is er tegenwoordig om scheepswrakken te verminderen of te elimineren?

De meest voorkomende hiervan is het Automatic Identification System (AIS). AIS verzendt en ontvangt elektronische signalen over de hele waterweg en waarschuwt nabijgelegen schepen wanneer ze gebieden binnenvaren waar het risico op aanvaring bestaat. Soortgelijke technologie bestaat in GPS-tracking die ook wordt gebruikt om zeeschepen veilig door overbelaste waterwegen te navigeren.

Bovendien zijn weersvoorspellingssystemen enorm vooruitgegaan met de komst van nieuwe technologieën die realtime updates bieden over wereldwijde weerpatronen. Deze kennis kan direct worden toegepast op de maritieme navigatie, waardoor veiliger reizen in gevaarlijke omstandigheden zoals mist of orkanen mogelijk wordt. Windsensoren, thermometers en luchtdrukmeters zijn te vinden op alle zeeschepen, waardoor navigators ruwe weersvoorspellingen kunnen doen door een combinatie van visuele, audio- en numerieke gegevens.

Andere moderne technologieën die scheepswrakken verminderen of elimineren, zijn onder meer radar, sonardetectie en zelfs "zwarte dozen" die gesprekken op de scheepsbrug opnemen, evenals technische informatie over het schip zelf. GPS-locatorbakens zijn bevestigd aan duizenden schepen nadat ze op zee verloren zijn gegaan, wat een broodnodige manier is om schepen op te sporen in noodsituaties. In feite is de zeevaarttechnologie de afgelopen decennia zo snel vooruitgegaan dat het nu vrijwel onmogelijk is voor een groot commercieel vaartuig om te zinken zonder hulp van door de mens veroorzaakte problemen zoals defecte navigatiesystemen of milieurampen zoals tsunami's.

Conclusie

Dit artikel heeft u waardevolle inzichten gegeven over hoe u ervoor kunt zorgen dat de inspanningen voor preventie van rampen op zee van uw bedrijf up-to-date zijn. Het is belangrijk om rekening te houden met de verschillende soorten moderne technologie die beschikbaar zijn om ongevallen te voorkomen, waaronder AIS-systemen en GPS-volgapparatuur. Er kunnen zich echter nog steeds gevallen voordoen waarin technologische storingen of menselijke fouten een ongeval veroorzaken, ongeacht deze waarborgen.

Om deze reden is het voor bedrijven ook noodzakelijk om andere preventieve maatregelen te nemen, zoals het uitvoeren van regelmatige inspecties, het onderwijzen van bemanningsleden over veiligheidsprocedures aan boord en ervoor zorgen dat de scheepsdocumentatie voldoet aan de internationale vereisten. Als u meer informatie wilt over alle manieren waarop uw bedrijf het risico op een schipbreuk kan verkleinen, waar dan ook, neem dan vandaag nog contact met ons op!

Client video testimonials

Click a logo to watch video testimonials of our proud clients.
Featuring our champions and their teams.