Stellar

VCA als een service (veiligheids-certificaat aannemers)

Capptions Direct als platform voor het beheer van de naleving van veiligheidsnormen en gerelateerde normen zoals VCA, AEO, ISO9001 en ISO45001

Managementsysteem als-een-service

Veiligheid is onze missie, software onze vaardigheid. Het is de missie van Capption om 's werelds professionals te helpen een veiligere wereld voor ons allemaal te maken. De manier waarop we de veiligheid in onze wereld beheren, is door regeringen en brancheorganisaties op te dragen regels te creëren die een evenwicht bieden tussen veiligheidseisen en een gelijk speelveld, en die regels te handhaven.

Op deze manier is veiligheid voor de meeste organisaties in feite een kwestie van naleving. En in de complexe wereld van vandaag is het beheer van veiligheids- en gerelateerde nalevingsnormen onderhevig aan een steeds hoger niveau van detail en een steeds hogere frequentie van veranderingen.

VCA-als-een-service

Voor veel bedrijven is VCA, afkorting van veiligheidscertificaat aannemers, vereist als gebruiksvergunning. Op https://www.vca.nl/ wordt een reeks documenten, checklists en auditformats gepubliceerd waar die bedrijven aan moeten voldoen.

Grotere organisaties hebben interne nalevings-teams om de vereiste activiteiten uit te voeren. Middelgrote organisaties vertrouwen op specialisten van derden om de administratie op te zetten en de benodigde activiteiten te beheren. Voor kleinere teams is het voeren van een administratie en het managen van de benodigde activiteiten die de naleving goed maken veelal een bijbaan naast een fulltime baan als directeur of manager.

Voor die bedrijven is Capptions Direct het antwoord. Capptions Direct biedt alle IT-infrastructuur tot en met het inrichten van administratie, inclusief een register van specifieke handelingen die de gewenste normconformiteit opleveren. Capptions Direct biedt enerzijds tooling aan materiedeskundigen om sjablonen te creëren voor die administratieve processen en documenten, en biedt anderzijds een volledig beheerde oplossing aan organisaties die op zoek zijn naar naleving.

Met financiële steun van Provincie Zuid-Holland heeft Capptions een haalbaarheidsstudie uitgevoerd op het gebied van techniek en veiligheid en commerciële haalbaarheid.

Als eerste stap is Capptions een samenwerking aangegaan met Aboma om de klantvraag en -eisen te onderzoeken onder de kleinere leden van de brancheorganisatie Bouwend Nederland. .

Client video testimonials

Click a logo to watch video testimonials of our proud clients.
Featuring our champions and their teams.