Stellar

Vetting & TMSA (Tanker Management Self Assessment), wat U moet weten

Als het gaat om het doorlichten van inspecties en Tanker Management Self Assessments, nemen oliemajors de tijd om ervoor te zorgen dat het bedrijf waarmee ze samenwerken op orde is. Om als organisatie succesvol te zijn in de maritieme industrie, staat veiligheid altijd op nummer één.

Dat gezegd hebbende, zelfs als een organisatie een sterke staat van dienst heeft op het gebied van veiligheid, is er altijd ruimte voor verbetering. Door een doorlichtingsinspectie te ondergaan en een TMSA (Tanker Management Self Assessment) in te vullen, kan uw bedrijf het vertrouwen winnen van grote oliemaatschappijen en uw kansen op het sluiten van partnerschappen in de maritieme sector vergroten.

Wat is een Oil Major Vetting Inspection?

Een Oil Major Vetting Inspection is een controleproces dat oliemajors over de hele wereld gebruiken om te bepalen of ze zaken willen doen met een organisatie. Van scheepswerven, classificatiebureaus en aanbieders van maritieme diensten, er zijn talloze soorten bedrijven die doorlichtingsinspecties ondergaan.

De eis van oliebevrachters dat een schip volledig voldoet aan de operationele en wettelijke normen heeft geleid tot doorlichtingsonderzoeken.

Internationaal maritiem forum van oliemaatschappijen

(OCIMF) is een commerciële vereniging, ontstaan uit de International Association of Oil and Gas Producers (OGP).

Als vereniging is het de missie van OCIMF om "bij te dragen aan de efficiënte en veilige bedrijfsvoering van alle schepen die betrokken zijn bij de olie- en gasindustrie. De organisatie treedt op als adviseur voor haar leden.

De olietankers

Olietankers zijn een soort groot vrachtschip dat wordt gebruikt om olie over de hele wereld te vervoeren. Ze zijn er in verschillende soorten en maten, maar ze hebben allemaal één ding gemeen: ze zijn ontworpen om grote hoeveelheden olie veilig te vervoeren.

Het ontwerp en de bouw van olietankers is een complex proces en de veiligheid van deze schepen staat hoog in het vaandel. OCIMF is een commerciële vereniging die gespecialiseerd is in de veiligheid van olietankers, en onder haar leden bevinden zich enkele van 's werelds meest toonaangevende oliemaatschappijen.

Een oliemaatschappij

Een oliemaatschappij is een soort bedrijfsorganisatie die betrokken is bij de exploratie, productie en distributie van olie en gas. Er zijn veel verschillende soorten oliemaatschappijen, maar ze hebben allemaal één gemeenschappelijk doel: winst maken met olie- en gaswinning.

Oliemaatschappijen zijn essentieel voor de wereldeconomie en spelen een cruciale rol in de energie-industrie. Ze zijn verantwoordelijk voor het verkennen van nieuwe bronnen van olie en gas, het produceren van deze bronnen en het transporteren ervan naar consumenten over de hele wereld.

De oliechemie

Onder deze bedrijven vallen ook oliechemiebedrijven. Dit type organisatie is gespecialiseerd in de productie van chemicaliën op basis van olie. Ze produceren een verscheidenheid aan producten, waaronder kunststoffen, oplosmiddelen en wasmiddelen.

Ship Inspection Report

Het Ship Inspection Report is opgesteld om de regering van Canada verantwoordelijk te houden. De regering van Canada heeft een uitgebreide lijst opgesteld met punten waarop ze moeten letten bij het inspecteren van een schip.

Zoals voorgeschreven, wordt het scheepsinspectierapport uitgevoerd door Transport Canada op zowel schepen onder Canadese vlag als schepen onder buitenlandse vlag die Canadese havens aandoen. Wanneer de inspectie is voltooid, wordt aan een van de vijf voorwaarden voldaan om de risiconiveaus voor de veiligheid op zee te bepalen. De verschillende voorwaarden zijn:

 • Satisfactory
 • Satisfactory Conditional
 • Non-Compliant
 • Unsatisfactory
 • Safety Concern.

Het scheepsinspectierapport is te vinden op de website van Transport Canada onder de Marine Newsletter om het voor scheepseigenaren gemakkelijker te maken om te weten wat er moet worden verbeterd.

Wat is een keuringsinspectie en waarom wordt het gedaan?

Een doorlichtingsinspectie wordt uitgevoerd om de regering van Canada het vertrouwen te geven dat alle vlaggen voor legitieme commerciële doeleinden worden gebruikt. Dit strenge proces kan enkele weken tot enkele maanden duren. Het bevat onder andere:

 • Doorlichting van alle functionarissen en aandeelhouders van de rederij en de exploitatiemaatschappij van het vaartuig.
 • Het bekijken van de geschiedenis van de schepen, hun vlaggen en landen via Lloyd's Registry of andere internationale gegevensopslagplaatsen.
 • De cv's van alle bemanningsleden vergelijken met die van hun paspoortgegevens om er zeker van te zijn dat ze overeenkomen.
 • Het bevestigen dat de vlaggenstaat alle eerdere tekortkomingen heeft ontvangen en dat deze zijn verholpen.
 • Het opsturen van een bedrijfsvertegenwoordiger of onafhankelijke inspecteur om het schip te bezoeken en een eerste inspectie uit te voeren, inclusief kopieën van de gegevens van een aantal bemanningsleden, hun kwalificaties en andere relevante documentatie.

De keuringsinspectie vergelijkt de lading van het schip met de vrachtbrief, een inventarislijst aan boord die vergelijkt wat er op het schip wordt vervoerd met de ontvangstbewijzen van de ontvangers. Vetting helpt ook om goede relaties met rederijen te onderhouden, omdat het bevestigt dat ze geen verboden handelsartikelen vervoeren, zoals explosieven of nucleair materiaal.

Wat zijn de vier belangrijkste onderdelen van de sire-inspectie?

Sire-inspecties zijn een essentieel onderdeel van de maritieme veiligheid. Door ervoor te zorgen dat schepen aan de regels voldoen en zich aan de veiligheidsnormen houden, kunnen we het risico op ongevallen en incidenten op zee verkleinen. Sire-inspecties worden uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie en geven een gedetailleerd rapport over de toestand van het schip. Dit rapport wordt vervolgens door de maritieme autoriteiten gebruikt om te beslissen of een vaartuig veilig kan worden geëxploiteerd.

Certificering en documentatie

Controleer of uw bedrijf over alle benodigde papieren en accreditaties beschikt (bijv. Certificaat van "ABC"). Het besturen van een boot zonder de juiste certificeringen en documentatie kan juridische gevolgen hebben die een negatieve invloed hebben op de bedrijfsvoering en de zaken.

Bemanningsbeheer

In dit deel worden zowel bemanningsleden als onderofficieren geëvalueerd om te zien of zij zich houden aan de principes van veilige bemanning en het beleid van de operator.

Medewerkers worden ook beoordeeld op hun vermogen om effectief te communiceren en of ze voldoende training en ervaring hebben gehad. Het regelmatig evalueren van personeel verkleint het risico op arbeidsongevallen of zelfs schade aan apparatuur.

Veiligheidsmanagement

In dit deel wordt bekeken hoe veiligheidsnormen die zijn afgeleid van SOLAS, van toepassing zijn om de maritieme veiligheid te waarborgen. Dit houdt in dat wordt bepaald of veiligheidssystemen aanwezig zijn, zoals het gebruik van PBM's en vastgestelde procedures voor het onderzoeken en melden van ongevallen, incidenten, non-conformiteiten en meer. Ter voorbereiding op levensbedreigende situaties, brand en de beschikbaarheid van levensredding.

Beheer van het vaartuigsysteem

Deze categorie omvat het grootste deel van de SIRE-programmahoofdstukken voor visuele inspectie. Deze groep omvat zaken als scheepsconstructie, motor, machines, ligplaats, lading, ballast, enzovoort (bijv. scheepsconstructie, motor.)

De inspectierapporten worden opgesteld door een onafhankelijke organisatie en gebruikt door maritieme autoriteiten om te beslissen of een vaartuig veilig kan worden geëxploiteerd. De rapporten bevatten een gedetailleerde beoordeling van de toestand van het schip en helpen ervoor te zorgen dat schepen voldoen aan de veiligheidsnormen.

OCIMF Sire

Het Maritime Industry Inspection and Certification Forum (OCIMF Sire) is een internationale organisatie die sire-inspecties uitvoert. Hun website biedt gedetailleerde informatie over de vier belangrijkste secties die door hun inspecties worden gedekt: romp, machines, elektrische en veiligheidsuitrusting.

Sire inspecteurs

Sire-inspecteurs zijn een essentieel onderdeel van de maritieme veiligheid. Door ervoor te zorgen dat schepen aan de regels voldoen en zich aan de veiligheidsnormen houden, kunnen we het risico op ongevallen en incidenten op zee verkleinen. Sire-inspecties worden uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie en geven een gedetailleerd rapport over de toestand van het schip. Dit rapport wordt vervolgens door de maritieme autoriteiten gebruikt om te beslissen of een vaartuig veilig kan worden geëxploiteerd.

Het Sire-programma

Het Sire-programma is een wereldwijd initiatief voor maritieme veiligheid dat werd gelanceerd als reactie op de olieramp met Deepwater Horizon. Het programma wordt beheerd door OCIMF Sire en biedt onafhankelijke inspecties van schepen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de voorschriften. De inspecties worden uitgevoerd door gekwalificeerde inspecteurs en de resultaten worden gebruikt door maritieme autoriteiten om te beslissen of een schip veilig is om te varen.

Wat is CDI verzendinspectie?

CDI Shipping Inspection - Ook bekend als een Bill of Lading-inspectie of port-to-door shipping-inspectie - is een contract tussen de verlader en de inspecteur waarin alle inspecties worden beschreven die door beide partijen tijdens het transport moeten worden uitgevoerd. Een verzendinspecteur zal elk inspectie-item op de vrachtbrief inspecteren, invullen en afstempelen om de nauwkeurigheid te garanderen en schade aan de zending vast te stellen.

What is TMSA (Tanker Management Self Assessment)?

Elk jaar moeten internationale tankeroperators, in overeenstemming met de voorschriften van het Department of Transportation (DOT) in Title 49 CFR part 571.403, een TMSA (Tanker Manager's Self Assessment) uitvoeren. De beoordeling wordt uitgevoerd om problemen te identificeren die mogelijk tot een ongeval kunnen leiden en om corrigerende actieplannen op te stellen die de tanker kan nemen.

Het doel van de beoordeling is niet om een ​​gedetailleerde drill-down te geven, maar eerder om een ​​overzicht te geven van de naleving van de DOT-regelgeving door de tanker. Hierdoor kunnen operationele problemen worden benadrukt, zodat ze snel en efficiënt kunnen worden aangepakt door het managementteam van de tanker. Het helpt er ook voor te zorgen dat alle leden van het bedrijf werken aan hetzelfde doel van veilige, conforme operaties.

De 12 elementen van TMSA (Tanker Management Self Assessment)

Als onderdeel van het programma worden schepen beoordeeld op twaalf verschillende elementen om te bepalen of ze aan bepaalde criteria voldoen:

 1. Management, leiderschap en verantwoordelijkheid
 2. Werving en management van walpersoneel
 3. Werving en management van scheepspersoneel
 4. Betrouwbaarheids- en onderhoudsnormen
 5. Navigatieveiligheid
 6. Lading-, ballast- en afmeeractiviteiten
 7. Veranderingsmanagement
 8. ONderzoek en analyse van incidenten
 9. Veiligheidsmanagement
 10. Milieu management
 11. Voorbereiding op noodsituaties en noodplanning
 12. Meting, analyse en verbetering

Conclusie

Het Sire-programma, CDI Shipping Inspection, TMSA (Tanker Management Self Assessment) en de 12 elementen van TMSA zijn allemaal essentiële componenten van maritieme veiligheid. Door deze programma's en beoordelingen uit te voeren, kunnen we het risico op ongevallen en incidenten op zee verkleinen.

Elk programma heeft zijn eigen unieke voordelen en ze werken samen om een ​​uitgebreid veiligheidssysteem voor maritiem transport te creëren. Als u op zoek bent naar een onafhankelijke organisatie die een sire-inspectie of zelfbeoordeling van tankermanagement kan uitvoeren, . Wij helpen u graag!

Client video testimonials

Click a logo to watch video testimonials of our proud clients.
Featuring our champions and their teams.