Stellar

Waarom een digitaal veiligheidsbeheersysteem?

10 redenen om te kiezen voor een digitaal veiligheidsbeheersysteem

is een veiligheidsbeheersysteem, speciaal ontworpen voor BRZO-bedrijven, en volledig digitaal. Het is gebaseerd op jarenlange ervaring binnen de BRZO-wereld, vooral op het vlak van VBS-ontwerp, implementatie en onderhoud, bij bedrijven zoals Versteijnen, NBK en UPS. Deze kennis wordt gecombineerd met software die perfect is voor de use case, zoals bewezen bij bedrijven zoals Ardagh Group en Vestas. Waarom zou ons systeem nu even goed, zo niet beter zijn dan de huidige Veiligheidsbeheersystemen? Dat leggen we uit in de volgende 10 punten.

1. Het is volledig papierloos

Alle controlerondes, opmerkingsformulieren, auditformulieren en kwartaalrapportages worden digitaal uitgevoerd. Zaken die niet zijn zoals ze volgens het bedrijf of VBS-handboek moeten zijn, worden automatisch opgepikt, en omgezet naar een taak. Resultaten worden direct omgezet in KPI´s. Deze zijn direct zichtbaar in het dashboard.

We hebben met zijn allen 3 jaar keihard gewerkt om het concept gebruiksklaar te krijgen en te testen op betrouwbaarheid. We zijn nu sinds 1 januari live met onze eerste klant. De resultaten zijn niet alleen bemoedigend voor ons, maar ook de klant zelf is erg te spreken over de mogelijkheden van het systeem, en vooral over hoe blij het personeel is met dit systeem.

We zijn nu klaar om het concept verder uit te rollen.Christian Ackermans, DG-360

Nu begrijpen wij dat u wellicht niet direct zit te springen om uw (zeer complexe) veiligheidsbeheersysteem om te zetten. Hoeft ook niet in 1 keer. Wat we doen is het opzetten van een ´schaduw-VBS´. Dit zorgt ervoor dat u de resultaten van uw huidige VBS af kan zetten tegen de resultaten van DG-360. U kunt dan zelf de business case maken. U kunt uw eigen (externe) veiligheidsadviseurs mee laten kijken. U kunt zelfs de controlerende instanties mee laten kijken, als u nog meer onpartijdige feedback wilt.

2. Taalproblemen kunnen het risico op zware ongevallen aanzienlijk verhogen

toont dit aan.

DG-360 is standaard beschikbaar in 6 verschillende talen en kan indien gewenst, door ons, of door uzelf in iedere willekeurige taal vertaald worden. U kunt daarom iedere controleronde, training of aftekenlijst klaarzetten in verschillende talen. Deze kunnen vervolgens per groep, of zelfs aan individuele medewerkers toegewezen worden. Niet alleen handig voor uw eigen Poolse, Duitse, Turkse of Britse medewerkers, maar u kunt ook de formulieren voor de externe buitenlandse chauffeurs klaarzetten in het Roemeens, Tsjechisch, Grieks of Russisch.

Taak in een andere taal, resultaat in uw eigen taal.Christian Ackermans, DG-360

3. DG-360 maakt gebruik van de best beschikbare technieken

Onze overheid vindt het belangrijk dat bedrijven over de hele breedte, maar vooral met betrekking tot milieuregels voldoen aan de best beschikbare technieken.

5G, Internet of Things, Artificial intelligence en Blockchain.Onder BBT denken we vaak aan het ontwerp, de bouw, het onderhoud (ageing) en de eventuele ontmanteling van installaties en gebouwen (bijvoorbeeld asbest). Maar net zo belangrijk is de bedrijfsvoering en veiligheidssystemen van een installatie.

DG-360 is ontworpen met de best beschikbare technieken erin. Het systeem is 5G ready en kan met behulp van AI-trends herkennen voordat wij ze zelf zien. Het systeem is zo ontworpen dat digitale (API) partners (na uw toestemming) het systeem op kunnen, om bijvoorbeeld de waarschuwingen van uw brand-doormeldinstallatie, of bijvoorbeeld het waterniveau van uw bladdertank, direct ook aan u te melden, en niet alleen aan de partij die contractueel verplicht is het onderhoud te doen. Daarnaast kan alle informatie direct op de Blockchain weggeschreven worden, indien u dit wilt. Dit voorkomt dat er ooit informatie verloren gaat. (zie ook punt 3 en 4).

De digitale ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. We weten nu nog niet wat er over 5 jaar kan zorgen voor een disruptie. Ons systeem is gebouwd met deze zekerheid in het achterhoofd. Wij releasen onze updates standaard 10 keer per jaar. Wij hebben ons systeem super agile gemaakt, zodat we uw wensen, de wensen van de overheden, en de wensen van de vooruitgang binnen een maand kunnen implementeren.

Ons systeem bestaat uit een portal en een app. De app wordt gebruikt om via de (ATEX-goedgekeurde) telefoon of tablet controlerondes te lopen, en observaties te doen. De gebruiker krijgt taken aangeleverd, gestuurd vanuit de portal. In de portal kunt u zelf nieuwe controlerondes maken, inplannen, wegsturen en de resultaten hiervan zien. Het concept is flexibel genoeg dat u niet voor ieder klein dingetje een change-request bij ons in hoeft te dienen, maar wel zo robuust dat iedere verandering gelogd wordt en er nooit data verloren kan gaan.

4. Audit trail

Onze overheid is tijdens de audits benieuwd naar de resultaten van uw bedrijf, maar is daarnaast benieuwd naar de manier waarop de resultaten teweeggebracht zijn. U dient aan te kunnen tonen waar de resultaten vandaan gekomen zijn.

Dit zogenaamde is in DG-360 extreem transparant. Een observatie (bijvoorbeeld een lek gereden vat), leidt tot een observatierapport, leidt tot bewijs dat dit bekend is bij de juiste interne en externe partijen, leidt tot een onderzoeksrapport met bevindingen en aanbevelingen en leidt uiteindelijk tot de resultaten van de geïmplementeerde verbeteringen. Alles door middel van onze krachtige business intelligence oplossing. Eenvoudig weg, middels een paar muisclicks te vinden.

5. Zelfregulering

Eén van de grote uitdagingen in onze economie is vertrouwen. Vertrouwen stuurt samenwerking, vertrouwen stuurt ontwikkeling en vertrouwen stuurt de kapitaalmarkt.
In de zakelijke wereld is er een tekort aan vertrouwen. Bedrijven vertrouwen de overheid niet (altijd) en de overheid vertrouwt de bedrijven niet (altijd).
is een van de meest besproken technologieën als men het over vertrouwen heeft. Door bedrijven dichter bij elkaar te brengen en overheden gecontroleerd van informatie te voorzien, wordt de balans verschoven van het handhaven van individuele overschrijdingen naar het identificeren van problemen in het gehele systeem.

DG-360 staat tussen de overheid en het bedrijfsleven in. Wij hoeven geen informatie te delen als wij dat niet willen. Maar dat kunnen we wel, als u dat wilt. We kunnen u laten zien hoe uw veiligheids-cijfers staan ten opzichte van die van vergelijkbare partijen. We halen de in-transparantie uit de markt met behulp van cijfers. U kunt ons vertrouwen. Wij beloven u dat uw VBS altijd up to date is met de laatste wetgeving, en met de best beschikbare technieken. Heeft U een probleem, dan hebben wij ook en probleem. Skin in the game! En daarom kan de overheid ons ook vertrouwen. We hebben alle 3 hetzelfde doel. Maar wij waarschuwen u proactief voor naderend onheil, niet pas als het schip al half gezonken is

6. Potentiële rem op personeelstekort

Meer mensen, of meer doen met minder mensen? Zie ook magazine Logistiek maart 2020 pagina 37 en .

We zitten nu midden in de Corona crisis en het bedrijfsleven is druk bezig hun eigen hoofd, en die van hun medewerkers boven water te houden. Dit zal grote impact hebben. Op korte termijn heeft u eerder teveel medewerkers, dan te weinig. Dit zal echter (indien de bedrijven idd het hoofd boven water houden) niet al te lang gaan duren. Over een maand of 6 komt de economie weer op gang, en de inhaalrace zal heftig zijn. Alle hens aan dek.

DG-360 reduceert (afhankelijk van de controleronde) ongeveer 4 minuten per controleronde. Deze tijd kan de persoon die die ronde loopt, nu weer gebruiken voor zijn eigenlijke werk (in het geval van shift-leads en voormannen bijvoorbeeld). DG-360 reduceert daarnaast ongeveer 7 minuten per controleronde aan administratieve handelingen. Tijd die uw veiligheidscoördinator kan besteden aan het analyseren van de resultaten en het vertalen naar verbeteringen. Uw bedrijf komt in een ´continous improvement-loop´, ipv de ´blussen-van-brandje-loop´. (Spreekwoordelijk dan uiteraard).

7. Beinvloeden van je veiligheidscultuur.

Uit de quick scan veiligheidscultuur onder 19 bedrijven in het Rijnmondgebied.
De status van uw veiligheidscultuur is een goede graadmeter van hoe makkelijk u door de audits zult komen. Maar hoe meet u dit? Al onze ervaring, met betrekking tot veiligheid, RIEs, het uitdenken van scenario´s en verandermanagement hebben we ins ons systeem gegoten. Wij weten wat de overheid wil, en wij weten hoe we dit kunnen leveren.


Veiligheidsbeheersysteem pyramide

8. Compliance as a service

Zoals in punt 5 al besproken, bieden wij via ons platform bepaalde zekerheden aan onze klanten. Wij kunnen dit doen, omdat heel uw VBS, van handboek tot controlerondes, in ons systeem zit. Wij houden de wetswijzigingen bij, en weten voor ieder handboek, ieder proces en iedere KPI hoe eventuele wijzigingen in regelgeving effect hebben op uw VBS. Zo bieden wij .

Wij laten u weten welke documenten verouderd zijn, en helpen u indien gewenst de stukken aan te passen. U kunt u volledig focussen op uw verdienmodel. Wij focussen ons op wat wij goed kunnen, en dat is het VBS.

9. Een puur Nederlands bedrijf

In de Corona-crisis zijn een aantal zaken pijnlijk duidelijk geworden. In het geval van een echte crisis, vallen bepaalde zekerheden ineens weg. Grenzen kunnen wel degelijk dicht. Opkomende economieën zijn nog niet zo stabiel als we dachten, en de internationale softwarebedrijven richten zich puntje bij paaltje eerst op de bedrijven uit hun eigen land.
DG-360 is een puur Nederlands bedrijf. Het IP is Nederlands, al ons personeel is Nederlands en al onze zijn Nederlands. Het bedrijf staat in Nederland geregistreerd, is in Nederland gevestigd en betaalt in Nederland belastingen.

Wij baseren veel van onze kennis op Europese regelgeving uit Brussel en inzichten op het gebied van veiligheid uit de hele wereld. Wij vertalen dit (letterlijk) naar de Nederlandse situatie.

10. Last but not least, de kosten

Uw huidige VBS kost geld. Misschien niet eens zoveel aan software, omdat u veel in Word en Excel doet, maar in ieder geval wel aan personeelskosten, vanwege de zware administratieve last. DG-360 is sneller, efficiënter en duidelijker in gebruik (zie punt 6). Het break-even punt ligt bij ongeveer 200 controlerondes per maand. Dan staat de tijd die uw medewerkers besparen ongeveer gelijk aan de maandelijkse kosten van DG-360.

Veel bedrijven zijn echter niet eens heel erg geïnteresseerd in de evt businesscase. De maandelijkse kosten van DG-360 zijn in vergelijking met alles wat u ervoor krijgt, relatief laag. Geloof ons als wij weggen, dat u van de maandelijkse kosten echt niet gaat schrikken.
De initiële implementatiekosten heeft u zelf in de hand. Wij kunnen u hele (schaduw)VBS programmeren, maar met wat tips en tricks van onze kant, kunnen uw veiligheidskundigen en logistiek engineers dit ook zelf.

U kunt uit onze bibliotheek controlerondes halen, en deze omzetten naar uw bedrijfsspecifieke wensen. U kunt ook ieder formulier zelf helemaal opnieuw bouwen. De auditvoorbereidingen gaan veel sneller. De audits zelf ook. Deze voordelen zijn nog niet eens meegerekend in punt 6.

Bijkomend voordeel is dat DG-360 zo logisch in elkaar zit, dat het veel minder tijd en onzekerheid kost om iemand hiervoor verantwoordelijk te maken. Valt uw DG-coördinator onverhoopt weg, kan de vervanger middels de krachtige BI, en de ondersteuning van DG-360, zich in een mum van tijd inlezen in de huidige stand van zaken.

Wij hopen u hiermee een kijkje gegeven te hebben in wat wij uw bedrijf kunnen bieden. Heeft u interesse, stuur even een mailtje naar , of bel ons even. U zult er geen spijt van krijgen.

Onwards and Upwards!Christian Ackermans, DG-360

Client video testimonials

Click a logo to watch video testimonials of our proud clients.
Featuring our champions and their teams.